Persondataforordningen (GDPR)

Foreningen opbevarer kun de mest nødvendige personoplysniger om medlemmerne:

Navn, adresse, telefonnummer samt mail- og postadresse.

Disse oplysninger anvendes alene til kommunikation med medlemmerne angående foreningens arrangementer – og udleveres ikke til andre.

Ønsker man sine data slettet, kontakter man blot foreningen via kontaktformularen: 

http://www.bogvennerne.dk/436454001